Маркет 1

 

 

Маркет бр.1

Екстра Маркет ДООЕЛ

 

Адреса:

Работно време:

Лице за контакт:

Ул. Булевар Гевгелија бр.18 - Гевгелија

Површина 590м2

Број на вработени 23

Понеделник - Сабота 08-22ч

Недела 08-21ч

 

Даниела Ташкова

Тел: 034/215-550