Маркет 3

Маркет Алди-М Плус Гевгелија

 

Маркет бр.3

Екстра Маркет ДООЕЛ

Адреса:

Работно време:

Лице за контакт:

Ул.Миле Пецанов бр.7 - Гевгелија

Површина 115 м2

Број на вработени 4

Понеделник - Сабота 07-21ч

Недела 07-14ч

 

 Фиданка Ристова