Маркет 4

Супермаркет Алди-м Плус Гевгелија, Маркет 4

Маркет бр.4

 

Екстра Маркет ДООЕЛ

Адреса:

Работно време:

Лице за контакт:

Ул.Ристо Фаршинин бр.57/1 - Гевгелија

Површина 250 м2

Број на вработени 4

Понеделник - Сабота 08-22ч

Недела 08-15ч

 

Моника Јанчева      

Тел 078/231-140