Маслинка каламата

 
МАСЛИНКА КАЛАМАТА 161-180
7кгр
48 х 7кг
 
МАСЛИНКА КАЛАМАТА 181-200
7кгр
48 х 7кг
       
 
МАСЛИНКА КАЛАМАТА ЗЕЛЕНА ВТОРА КЛАСА  
 
8 х 7кг
   
МАСЛИНКА КАЛАМАТА  ВТОРА КЛАСА
 
7кгр
 
8 х 7кг