Маслинка конфит

 
Артикал
Пакување 
Канти во палета
 
МАСЛИНКА ЦРНА КОНФИТ АТЛАС 71-90
2.5кгр
 
МАСЛИНКА ЦРНА КОНФИТ СУПЕР МАМУТ 91-100
2.5кгр
 
МАСЛИНКА ЦРНА КОНФИТ МАМУТ 101-110
2.5кгр
 
МАСЛИНКА ЦРНА КОНФИТ СУПЕР КОЛОСАЛ 111-120
2.5кгр
 
МАСЛИНКА ЦРНА КОНФИТ КОЛОСАЛ 121-140
2.5кгр
210 x 2.5кг
МАСЛИНКА ЦРНА КОНФИТ ГИАНТС 141-160
2.5кгр
210 x 2.5кг