Маслинка зелена

 
Артикал
Пакување 
Канти во палета
            
 
 
МАСЛИНКА ЗЕЛЕНА СУПЕР МАМУТ 91-100
7кгр
 
МАСЛИНКА ЗЕЛЕНА МАМУТ 101-110
7кгр
48 х 7кг
МАСЛИНКА ЗЕЛЕНА СО ПИПЕРКА КОЛОСАЛ 121-140
7кгр
48 х 7кг